Forskellige typer aktier

Aktier kan grupperes på mange måder. Her kan du læse om nogle af de mest brugte, der kan hjælpe dig med at få overblik, inden du investerer.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Opdelingen i cykliske og defensive aktier siger noget om, hvor følsomme aktierne er over for den generelle økonomiske udvikling i samfundet.

Cykliske aktier
Cykliske aktier er følsomme over for samfundøkonomien og kursen svinger derfor i takt med den generelle økonomiske udvikling. Typiske aktier i den kategori er aktier inden for transport- og industrisektoren som eksempelvis DSV, A.P. Møller-Mærsk og NKT.

Kurserne på cykliske aktier stiger ofte kraftigt umiddelbart inden et økonomisk opsving, hvor forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Den øgede efterspørgsel efter varer betyder, at virksomhederne får flere ordrer og dermed kan tjene flere penge til gavn for aktionærerne.

Cykliske aktier befinder sig typisk i brancher, hvor selskaberne producerer varer og tjenesteydelser, der ikke er livsnødvendige for forbrugerne. Eksempelvis flyrejser, udstyr til boligen og biler.

Defensive aktier
Når forbrugerne omvendt bliver pressede på pengepungen af eksempelvis arbejdsløshed eller stigende oliepriser, er de hurtige til at spare på fornøjelserne, hvilket især rammer de cykliske aktier hårdt. Forbrugerne føler ikke længere den store trang til at udskifte fjernsynet eller til at tage på eksotiske ferierejser.

Derimod er behovet for mad og medicin stort set uændret, og det er netop den slags fornødenheder, der kendetegner virksomhederne bag de defensive aktier. Fra det danske aktiemarked kan nævnes virksomheder som Danisco og Novo Nordisk. Også banker og forsikringsselskaber hører i et vist omfang til blandt de defensive aktier.

Defensive aktier er kursstabile, netop fordi selskaberne leverer varer, der er meget lidt følsomme over for den økonomiske udvikling i samfundet. Forbrugerne skal have mad og medicin, uanset hvor hårdt de måtte være ramt af arbejdsløshed og en knap økonomi.

Til gengæld stiger de defensive aktier ikke så voldsomt som de cykliske aktier, når det går godt med samfundsøkonomien.

Opdelingen mellem vækst- og valueaktier siger noget om virksomhedens realiserede vækst og potentielle vækstmuligheder.

Vækstaktier
Vækstaktier findes i selskaber, som år for år præsterer en solid vækst i omsætning og indtjening. Normalt vil den årlige vækstrate skulle være betydelig højere end samfundets generelle økonomiske vækst på 3 – 5 procent for at aktien kan betegnes som en vækstaktie.

Ofte vil en vækstvirksomhed vokse med 8 – 12 procent årligt, hvilket investorerne indregner i kursen.

Da forventningerne til vækstaktier er høje og aktierne derfor handles til en høj kurs set i forhold til den aktuelle indtjening, er der basis for karftige kursfald, hvis væksten skuffer markedet.

Omvendt gælder, at hvis virksomheden er i stand til at vokse mere end markedets forventninger, vil kursen kunne stige dramatisk.

Traditionelle vækstaktier er virksomheder som Vestas, FLSmidth og NovoZymes, der alle kalkulerer med to-cifrede årlige vækstrater.

Valueaktier
Valueaktier er kendetegnede ved, selskaberne har en lav vækst og at aktiernene derfor en relativt lavt prissat set i forhold til den årlig indtjening og de faktiske værdier i selskabet.

Lykkes det imidlertid virksomhederne at forbedre sin indtjening og øge væksten, er der grundlag for solide kursstigninger. På langt sigt kan valueaktier derfor være en rigtig god investering med en begrænset risiko.

Det kan være svært for dig som privat investor at finde frem til de rigtige vækst- og valueaktier. Heldigvis har andre gjort arbejdet for dig. En række investeringsforeninger har specialiseret sig i henholdsvis vækst- og valueaktier og ved at besøge deres hjemmesider kan du se, hvilke aktier de har investeret i. Du kan så enten sætte dine penge i selve investeringsforeningen eller købe nogle af aktierne og spare omkostningen til investeringsforeningen.

Tags

Anbefalede artikler