Hvilke C25-aktier har størst risiko

Spørg eksperterne: Hvilke danske C25-aktier er der generelt mest risiko på? Hvilke nøgletal bruger man til at vurdere, hvor risikofyldt en aktie er?

  Foto: PR Foto  

INVESTERING

Svar: Blandt de mere risikofyldte selskaber i C25 findes de cykliske selskaber som Mærsk og FLSmidth, men også Genmab, der er afhængig af gennembrud i deres forsk­ning.
Danske Bank hører også til de mere risiko­fyldte som følge af usik­­ker­­hed­erne angående størrel­sen på en eventuel bøde til banken efter hvid­vask­­problemerne.

Selskab­er som ISS med høj gæld og Pandora med hurtigt skiftende trends i smykke­branchen er også mere risiko­beto­nede end den gennem­snitlige C25-virksomhed.
Risikoen på en aktie kan kvantitativt vurderes på flere forskellige nøgletal, men typisk bruges en form for stan­­dard­afvigelse (eller varians), der afspejler, hvor volatil aktien er (stør­­relsen på aktiens udsving).

En måde at måle dette på er ved at kig­ge på aktiens “beta”, der afspej­ler aktiens udsving i forhold til hele aktie­markedet. Risikomål afspej­ler dog udsving i aktien og ikke nød­ven­digvis den reelle risiko i virk­som­heden.

Man bør derfor altid sup­plere kvan­ti­tative risikomål med at kigge fun­damentalt på selskabet for at vur­dere potentielle risici i forret­nings­model­len (f.eks. risikoen for at blive disrupted af ny teknologi), da det er her, den sande risiko findes.

David Sommer Kacenelenbogen, direktør i Alm. Brand Bank Asset Management

Anbefalede artikler