Hjælp miljøet og gode arbejdsforhold på vej med din pension

Hvis du vil bygge din pensionsportefølje op med bæredygtige investeringer, skal du gå efter nogle bestemte ETF’ere, der er henvendt europæiske investorer.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Du kan med såkaldte ESG-ETF’ere få pensionen til at vokse med bæredygtige investeringer. E, S og G står for hhv. Environmental, Social og Governance, og en investering i ETF’ere med et ESG-stempel er din garanti for, at netop positive miljømæssige, sociale og beslutningsmæssige forhold er taget i betragtning.

”De er interessante for den bæredygtigt bevidste investor,” siger Matti Tammi, der er direktør for Blackrock Ishares i Norden.

”Investeringsprodukter med en ESG-profil investerer i virksomheder, der har en bestyrelse, som skal sikre, at love og regler vedrørende ordentlige arbejdsforhold og løn, krav til begrænset CO2-udslip og andre socialt og miljømæssigt bæredygtige tiltag er overholdt,” siger han.

Dermed kan du ifølge Matti Tammi vide dig sikker på, at du ikke investerer i produktion af f.eks. våben og atomkraft.

Samme afkast som traditionelle investeringer

Du kan sagtens opnå pæne afkast, selv om du tænker bæredygtighed ind i din investeringsprofil.

”Vi har lavet en analyse, der viser, at du kan få tilsvarende risiko- og afkastprofil som den traditionelle profil uden ESG-screening. Men med et betydeligt mere bæredygtigt fodaftryk,” siger Matti Tammi.

For at du som dansk investor kan investere i ESG-ETF’ere, skal de være forsynet med et gult trafiklys fra finanstilsynet. Sådanne investeringer er godkendt efter UCITS-direktivet, og det skal de være.

Finanstilsynet definition af investeringsprodukter med gult trafiklys lyder således:  

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Kilde: Finanstilsynet.dk.

Ishares har for tiden ni forskellige bæredygtige fonde, som du vælge imellem.

Tags

Anbefalede artikler